תקנון

 

 • אתר Did.Li דידלי ("האתר"), מופעל ע"י חברת שיחה ותוצאה בע״מ (מאז שנת 2006) ח.פ 513884932 ("החברה") ומשמש אתר שירות קיצור לינקים / קיצור לינק / קיצור קישור.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • עצם יצירת קיצור באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
 • יש ליצור קישורים תקינים וחוקיים. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר קישורים לא חוקיים, לינקים שבורים, קיצורים לספאם ולינקים בהתאמה אישית המפרים זכויות יוצרים ו/או סימן רשום או כל הפרה של קניין רוחני בכל עת וכן לשלול שימוש ממשתמש שאינו עומד בתקנון על פי שיקול דעתה ובכל עת.
 • ניתן לדווח למנהלי האתר על שימוש לרעה במערכת בעמוד דיווח על שימוש לרעה.
 • החברה לא תהא אחראית לכל תקלה ו/או עיכוב ו/או מחיקה שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 • בכל שאלה, בירור או הצעה, ניתן לפנות אל נציגי החברה בטופס צור קשר.
 • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי באתר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על המשתמש חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה, גם לצדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש באתר.
 • החברה כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעמה ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בתהליך ההרשמה. מידע זה לא ייחשף ברבים ולא ייעשה בו שימוש שאינו חוקי.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם למשתמש, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • בלחיצה על כפתור ״היכנס״ ו/או "קצרו" יש משום הסכמה לחברה או למי מטעמה לעשות שימוש חוקי במידע זה.
 • באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטיכם מרשימת התפוצה של החברה פנו בטופס יצירת קשר כאן.
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של החברה.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, למעט קיצורים שנוצרו ומותרים להפצה חופשית, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.